Chrissy Gordon; Through; Oil pastel on paper; 6×9; 189